Διαζύγιο / Διατροφή / Επιμέλεια

Δωρεά / Γονική Παροχή

10/12/2013

Βασικός θεσμός για το Ελληνικό Δίκαιο αποτελεί η προστασία της οικογένειας και η παροχή επαρκών εφοδίων από τους γονείς στα τέκνα για την οικονομική και ηθική τους ενίσχυση. Στην πράξη συνήθης περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων αποτελεί η μεταβίβαση με γονική παροχή. Σύμφωνα με το νόμο, γονική παροχή είναι η παροχή περιουσίας ...

Συχνές Ερωτήσεις για το Διαζύγιο

10/12/2013

1. Ποιοι τρόποι υπάρχουν για την έκδοση διαζυγίου; ______________________________ Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις έκδοσης διαζυγίου: α) το συναινετικό διαζύγιο και β) το διαζύγιο με αντιδικία. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, απαραίτητη είναι η δικαστική οδός προκειμένου να λυθεί ένας γάμος οριστικά. Συνεπώς ο γάμος λύνεται υποχρεωτικά με δικαστική απόφαση. 2. Ποια η διαφορά ανάμεσα στο συναινετικό διαζύγιο ...

Διαζύγιο με αντιδικία

10/12/2013

Στο διαζύγιο με αντιδικία ή κατ’ αντιδικία διαζύγιο, ο ένας από τους συζύγους (ή και οι δύο),  ζητάει τη λύση του γάμου, με αίτηση που κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του άλλου συζύγου. Οι λόγοι διαζυγίου, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι οι εξής: Ο ισχυρός κλονισμός του γάμου, δηλαδή η δημιουργία ρήξης ...

To συναινετικό διαζύγιο

10/12/2013

Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου, σχετικά με την έκδοση των συναινετικών διαζυγίων, προβλέπονται τα εξής: Οι σύζυγοι θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον 6 μήνες σε γάμο, πριν αποφασίσουν να καταφύγουν στην λύση του συναινετικού διαζυγίου. Τα δύο μέρη (σύζυγοι) υπογράφουν μια κοινή συμφωνία, για τη λύση του γάμου τους. Η κοινή ...

Σχετικά με μας

Η Χρύσα Στράντζαλη είναι Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και ασχολείται με την μάχιμη δικηγορία. Εξειδικεύεται σε υποθέσεις αστικού δικαίου (οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικά, αυτοκινητιστικές διαφορές, υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με επιμόρφωση στο πανεπιστήμιο της ... Περισσότερα »