Ποιοί μπορούν να υπαχθούν;

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στον Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Στις διατάξεις του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορούν να υπαχθούν μόνο φυσικά πρόσωπα, εξαιρούνται δηλαδή τα νομικά πρόσωπα (σωματεία, εταιρίες, ιδρύματα, συνεταιρισμοί). Στον νόμο μπορούν να υπαχθούν ο οφειλέτης, ο κληρονόμος του οφειλέτη, ο εγγυητής και ο συνοφειλέτης. Στις ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 δεν υπάγονται όσοι έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή όσοι είναι έμποροι, ανεξαρτήτως του αν τα χρέη τους είναι προσωπικά ή εμπορικά. Έμποροι είναι όσοι ασκούν εμπορικές πράξεις κατά σύνηθες επάγγελμα με σκοπό το βιοπορισμό. Σημειώνεται ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. δικηγόρος, πολιτικός μηχανικός, ιατρός κλπ) δεν είναι αναγκαστικά και έμπορος. Η εμπορική ιδιότητα κρίνεται κατά περίπτωση, με κύρια κριτήρια την απασχόληση προσωπικού και την αγορά και μεταπώληση προϊόντων, με σκοπό το κέρδος.

Ενδεικτικά έμπορος είναι:

 • αυτός που αγοράζει αγαθά για μεταπώληση, με σκοπό το κέρδος,
 • ο εμπορικός αντιπρόσωπος, ο προμηθευτής προϊόντων ή υπηρεσιών, ο διανομέας προϊόντων και υπηρεσιών ή ο ανεξάρτητος πωλητής.
 • αυτός που μεταφέρει πρόσωπα/πράγματα από τόπο σε τόπο έναντι κομίστρου με λεωφορεία, φορτηγό, ο ιδιοκτήτης άδειας ταξί που μισθώνει το όχημα σε οδηγούς,
 • όποιος ασκεί πράξη πρακτόρευσης (ασφαλιστικός πράκτορας, ταξιδιωτικός πράκτορας, ταχυδρομικός πράκτορας, διαφημιστικός πράκτορας, πράκτορας τυχερών παιχνιδιών κλπ.),
 • όποιος αγοράζει πρώτη ύλη, για μεταποίηση και μεταπώληση, με σκοπό το κέρδος,
 • ο φαρμακοποιός,
 • ο μεσίτης ακινήτων και υπηρεσιών,
 • ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων,
 • ο επιχειρηματίας εστιατορίου,
 • ο εργολάβος οικοδομών,
 • ο μηχανικός που αναλαμβάνει έργα με τη συνδρομή οργανωμένου συνεργείου εργατών,
 • η επιχείρηση εκτύπωσης και έκδοσης εντύπων,
 • η επιχείρηση κατασκευής υποδημάτων,
 • ο επιπλοποιός,
 • ο ελεύθερος επαγγελματίας που ασκεί το επάγγελμά του όντας ιδιοκτήτης μιας συναφούς οργανωμένης επιχείρησης (π.χ. ο ιατρός που διατηρεί οργανωμένη κλινική, ο γυμναστής που διατηρεί οργανωμένο γυμναστήριο),
 • όποιος διαθέτει οργανωμένες γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες,
 • ο πρατηριούχος καυσίμων κλπ.

Η πράξη αλλά και η θεωρία αποδεικνύουν ότι ορισμένες φορές είναι δυσδιάκριτο αν ένα φυσικό πρόσωπο έχει την εμπορική ιδιότητα ή όχι, καθώς τα όρια για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων είναι πολύ λεπτά και εκεί έρχεται την λύση να δώσει η νομολογία, δηλαδή οι αποφάσεις των Δικαστηρίων.

Σε όλα τα παραπάνω, πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι, ένας οφειλέτης που είχε την εμπορική ιδιότητα για κάποιο χρονικό διάστημα αλλά δεν την έχει πλέον μπορεί να υπαχθεί στο νόμο 3869/2010, με την προϋπόθεση ότι κατά την λήξη της εμπορίας του εκπλήρωνε κανονικά τις δανειακές του υποχρεώσεις και η αδυναμία πληρωμής επήλθε έπειτα (μετά την λήξη της εμπορίας του).

Σχετικά με μας

Η Χρύσα Στράντζαλη είναι Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και ασχολείται με την μάχιμη δικηγορία. Εξειδικεύεται σε υποθέσεις αστικού δικαίου (οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικά, αυτοκινητιστικές διαφορές, υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με επιμόρφωση στο πανεπιστήμιο της ... Περισσότερα »