Δωρεά / Γονική Παροχή

Βασικός θεσμός για το Ελληνικό Δίκαιο αποτελεί η προστασία της οικογένειας και η παροχή επαρκών εφοδίων από τους γονείς στα τέκνα για την οικονομική και ηθική τους ενίσχυση. Στην πράξη συνήθης περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων αποτελεί η μεταβίβαση με γονική παροχή. Σύμφωνα με το νόμο, γονική παροχή είναι η παροχή περιουσίας από οποιονδήποτε γονέα στο παιδί του.

Ανάλογη με τη γονική παροχή είναι και η δωρεά, δηλαδή η παραχώρηση ή η μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, κινητού ή ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα.

Γονική παροχή μπορεί να γίνει μόνο από τους γονείς προς τα παιδιά, ενώ η δωρεά μπορεί  να γίνει από οποιονδήποτε σε οποιονδήποτε. Η γονική παροχή μπορεί να αφορά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, όπως χρήματα, σπίτια, οικόπεδα, χωράφια, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο. Στη γονική παροχή δεν είναι επιβεβλημένος ο συμβολαιογραφικός τύπος, παρά μόνο αν η παροχή περιλαμβάνει και ακίνητη περιουσία, οπότε η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που η γονική παροχή περιλαμβάνει ακίνητη περιουσία , το συμβολαιογραφικό έγγραφο υπογράφεται τόσο από το γονέα όσο και από το τέκνο και στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Αντίθετα, η δωρεά είτε αφορά ακίνητο είτε κινητό πράγμα γίνεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Στην ουσία, η γονική παροχή είναι δωρεά, πλην όμως έχει ευνοϊκή αντιμετώπιση από φορολογική άποψη.  Η αντιμετώπιση από το φορολογικό νομοθέτη των γονικών παροχών είναι εμφανώς επιεικέστερη.  Η γονική παροχή είναι αφορολόγητη μέχρι μια ορισμένη αξία, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό νόμο και  πέραν του αφορολογήτου ορίου, η γονική παροχή φορολογείται κλιμακωτά. Τόσο στη δωρεά όσο και στη γονική παροχή, τον φόρο τον πληρώνει αυτός που αποκτά τη δωρεά ή τη γονική παροχή και εξαρτάται από το ύψος της περιουσίας που αυτός αποκτά. Η φορολογική υποχρέωση, όταν πρόκειται για κινητά πράγματα γεννάται, όταν παραδοθεί το πράγμα, ενώ προκειμένου για ακίνητα, μόλις καταρτισθεί  το συμβόλαιο.

Αξίζει, εδώ, να επισημάνουμε ότι ο νόμος δίνει στο δωρητή το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, σε περίπτωση που φάνηκε αχάριστος ως προς το δωρητή ή στη σύζυγό του ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή. Η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με δήλωση του δωρητή προς το δωρεοδόχο και αποκλείεται σε περίπτωση που ο δωρητής συγχώρεσε το δωρεοδόχο ή εάν πέρασε ένα έτος αφότου ο δωρητής έμαθε το λόγο ανάκλησης, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. H ανάκληση αποκλείεται σε περίπτωση που η δωρεά έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας.

Τέλος, όταν δημιουργείται σύγχυση σχετικά με το αν η γονική παροχή είναι δωρεά, το μέτρο της κρίσης για την ελληνική νομολογία, αποτελεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η περιουσιακή κατάσταση των γονέων, ο αριθμός των τέκνων, οι ανάγκες των τέκνων, ως και η οικονομική κατάσταση των άλλων τέκνων.

Σχετικά με μας

Η Χρύσα Στράντζαλη είναι Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και ασχολείται με την μάχιμη δικηγορία. Εξειδικεύεται σε υποθέσεις αστικού δικαίου (οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικά, αυτοκινητιστικές διαφορές, υπερχρεωμένα νοικοκυριά). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με επιμόρφωση στο πανεπιστήμιο της ... Περισσότερα »